Łódź, ul. Burtowa 32  |  tel. 602-444-278  | tel. 42 680-01-71

 

 

WYPOŻYCZALNIA SAMOCHODÓW        POMOC DROGOWA

Warunki najmu samochodu

 

1. P.P.H.U. Malex wynajmuje samochody osobowe i dostawcze bez kierowcy, osobom które ukończyły 25    rok życia oraz posiadają prawo jazdy minimum z rocznym stażem.

2. Wynajmu dokonuje się po podpisaniu umowy najmu.

3. Cennik opłat i szczegółowe warunki znajdują się w siedzibie firmy i są udostępniane na każde żądanie.

4. Wynajęty samochód nie może być podnajęty oraz udostępniony osobie nie zgłoszonej w umowie najmu       jako kierowca.

5. Wyjazd poza terytorium RP może nastąpić na podstawie pisemnej zgody P.P.H.U. Malex.

6. Najemca zobowiązany jest do używania pojazdu zgodnie z przeznaczeniem i przestrzegania instrukcji         obsługi samochodu.

7. W przypadku uszkodzenia samochodu najemca zobowiązany jest zabezpieczyć pojazd przez                     doprowadzenie go na parking strzeżony i niezwłocznie zawiadomić P.P.H.U. Malex.                                   Koszty holowania ponosi najemca.

8. Firma Malex ma prawo odmówić wynajmu samochodu bez podania powodu.

9. Rezerwacje przyjmowane są telefonicznie bądź osobiście.

    Nasi Partnerzy: